Panoráma park vlková

Vlková - okres Kežmarok
Počet pozemkov: 180

Lipová Alej Svederník

Svederník - okres Žilina
Počet pozemkov: 187

BIELA LABUŤ VINIČNÉ

Viničné - okres Pezinok
PREDANÉ

STRÁŇ SV. URBANA ŠENKVICE

Šenkvice - okres Pezinok
PREDANÉ

O nás a našich projektoch

BEL-HOUSE, a.s.

Spoločnosť BEL-HOUSE, a.s. prináša na slovenský trh zámer, ktorý využíva dlhoročné skúsenosti materskej spoločnosti IMWO INVEST NV, a to najmä v dimenzii tvorby produktu, v ktorom sú humanitné prvky precízne zakomponované do prírodného prostredia, pričom finálny efekt takéhoto produktu, s prevažujúcim podržaním pôvodného prírodného koloritu, nebude pohltený vloženými stavebnými prvkami, ale umožní, týmto na prvý pohľad nesúrodým a protirečivým elementom, pôsobiť vo vzájomnej súhre. Produkt, ktorý prináša spoločnosť BEL-HOUSE, a.s. na slovenský trh, je stavebný pozemok vybavený komplexnými inžinierskymi sieťami s napojením na verejné dopravné komunikácie s neodmysliteľnými výraznými prvkami okolitej záhradnej architektúry na verejnom priestranstve, kde sa budúci individuálny stavebník rozhodne vybudovať si svoj rodinný dom, svoj domov …

Štandard našich projektov je nadštandard

INŽINIERSKÉ SIETE

INŽINIERSKÉ SIETE

Vybavenosť inžinierskych sietí, vždy v individuálnej skladbe parametrov pre jednotlivé projekty, v sebe zahŕňa v prvom rade rozvody týchto sietí (rozvod vody, rozvody nízkeho napätia s trafostanicami, rozvody plynu, splaškovú kanalizáciu, dažďovú kanalizáciu), ktoré sú uložené výhradne v tzv. verejných plochách, ktoré po ukončení jednotlivých projektov, resp. predaji stavebných parciel, na základe zmluvy o budúcej kúpnej zmluve prechádzajú do majetku samosprávy, a v druhom rade samotné prípojky jednotlivých inžinierskych sietí ukončené na hranici, prípadne vnútri samotných stavebných parciel (vodovodná prípojka, prípojka nízkeho napätia, prípojka plynu /v prípade projektu Vlková bez prípojok plynu – klient si na vlastné náklady môže vybudovať prípojku plynu z rozvodov plynu, ktoré sú uložené vo všetkých uliciach tohto projektu/, prípojka splaškovej kanalizácie). V projekte Vlková je možnosť napojenia sa na vzduchom šírené internetové pripojenie – vysielač je na hranici projektu, v ostatných projektoch je možnosť napojenia sa priamo na optickú sieť dotiahnutú k jednotlivým stavebným parcelám. Štandardne sú prevádzkovateľmi dotknutých základných médií (voda, elektrina, plyn) celoslovenskí prevádzkovatelia týchto sietí (voda: Podtatranská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s., resp. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., resp. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.; elektrina: Východoslovenská distribučná, a.s., resp. Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., resp. Západoslovenská distribučná, a.s.; plyn: SPP – Distribúcia, a.s.).

čítať viac

KOMUNIKÁCIE A CHODNÍKY

KOMUNIKÁCIE A CHODNÍKY

Cestné komunikačné telesa sú výhradne z povrchom z asfaltobetónu, chodníky a vjazdy na jednotlivé stavebné pozemky (pri projekte Vlková nie sú vybudované samostatné vjazdy z miestnej komunikácie) sú z povrchom zo zámkovej dlažby. Každý projekt má križovatkové napojenie na v okolí prebiehajúcu štátnu komunikáciu (cesta II. alebo III. triedy). Samotná doprava vnútri projektu je realizovaná po miestnych obslužných komunikáciách, ktorých súčasťou je cestné teleso z povrchom z asfaltobetónu, jednostranný alebo obojstranný chodník z povrchom zo zámkovej dlažby a zelené pásy, v ktorých sú skoro výhradne uložené rozvody inžinierskych sietí. V zelených pásoch je realizovaná výsadba travín, krovín a okrasných drevín.

čítať viac

VEREJNÉ OSVETLENIE

VEREJNÉ OSVETLENIE

Spoločným charakteristickým prvkom jednotlivých projektov developerskej skupiny BEL-HOUSE, a.s. je rustikálne verejné osvetlenie od firmy ROSA. Od roku 2015 sú nahradené pôvodné sodíkové výbojky modernými LED zdrojmi, ktoré majú zvýšenú svietivosť a sú výrazne úspornejšie oproti pôvodným zdrojom.  Konštrukcia svietidlá pozostáva z hliníkových profilov a plechov s vynikajúcimi tepelno-technickými vlastnosťami a tepelnou vodivosťou (>200W/mK). V pouličných svietidlách verejného osvetlenia je možné nastaviť uhol  sklonu (+ 15 ° až - 15).

čítať viac

Aktuality

18
Jan
2017

ČOSKORO NOVÉ STAVEBNÉ POZEMKY V ZOHORE

Projekt | Zohor

Spoločnosť BEL-HOUSE, a.s. v spolupráci s obcou Zohor aktuálne menia územný plán obce Zohor, ktorého výsledkom bude príprava záujmového územia vo vlastníctve spoločnosti BEL-HOUSE, a.s. s účelom využitia na výstavbu rodinných domov.

10
Dec
2016

Posledná IV. Etapa pripravená na realizáciu

Projekt | Lipová alej Svederník

Posledná IV. Etapa pripravená na stavebnú realizáciu. Predaj posledných voľných stavebných pozemkov v III. etape.

24
Nov
2016

Predaný 100-tý stavebný pozemok

Projekt | Panorama Park Vlková

Predaný 100-tý stavebný pozemok. Ďalších 80 stavebných pozemkov pripravených na predaj.

Prosím spočítajte 9 a 6.