BIELA LABUŤ
VINIČNÉ

Všetky
pozemky sú
predané!

Biela labuť Viničné

O projekte

Projekt IBV Viničné – Biela labuť nadviazal na úspešný projekt v okres Pezinok, a to projekt IBV Šenkvice – Stráň Sv. Urbana. Investor, spoločnosť BEL-HOUSE, a.s. sa rozhodla pre umiestnenie svojho ďalšieho projektu v tomto regióne a konkrétne v obci Viničné pre jeho strategické umiestnenie a prepojenie na hlavné mesto tromi možnými trasami (diaľnica D1, cesta I. triedy Pezinok – Bratislava, regionálne a miestne komunikácie cez Slovenský Grob a Vajnory), ktoré sú pozitívom pre dojazd obyvateľov z tejto lokality, ktorých pracovné príležitosti a iné aktivity sú vo väčšinovej miere viazané práve na Bratislavu.

Rozsah – šírka územia dovolil investorovi kopírovať vybavenosť zhodnú s projektom IBV Šenkvice, ale pri komunikáciách bolo možné riešiť len jednostranný chodník. Nový technický prvok realizácie bolo združenie vjazdov na jednotlivé pozemky, t.j. prepojenie dvoch vjazdov do jedného celku, čo vytvorilo komfortnejšie výjazdy a vjazdy na jednotlivé pozemky, resp. rozšírilo parkovaciu a manipulačnú spevnenú plochu mimo plochy stavebných pozemkov. Súčasťou projektu bolo vybudovanie križovatkového napojenia tvaru T na cestu III. triedy medzi obcami Viničné a Slovenský Grob, ktorá zvýšila bezpečnosť cestnej premávky v tomto úseku a zároveň vytvorila zaujímavý technicko-estetický prvok na vstupe do obce.

   Výsledkom spojenia viacerých faktorov - a to exkluzivity záujmovej lokality, kvalitne odvedenej práce pri realizácii dopravných a inžinierskych stavieb a úspešného renomé investora – malo za následok to, že investor v priebehu krátkych pár týždňov dokázal rezervovať a následne aj odpredať celú lokalitu jednotlivým záujemcom o kúpu stavebných parciel, a to dokonca bez akejkoľvek reklamy či komerčnej prezentácie. Jediným hendikepom ostalo to, že investor nedokázal vyhovieť všetkým záujemcom o kúpu, čo ho aj v tomto čase poháňa do intenzity viacerých rokovaní, ktoré by mu umožnili v dohľadnom čase realizovať ďalší projekt v katastrálnom území obce Viničné.…

Galéria


Prosím pripočítajte k 3 číslo 2.