• Očarujúca príroda

    • Osvetlenie

    • „Základná inžinierska infraštruktúra obsluhujúca stavebné pozemky“

    • Zrealizované sú chodníky a cesty

Lipová alej Svederník

LIPOVÁ ALEJ
SVEDERNÍK

Predané
všetky
pozemky

Lipová alej Svederník

O projekte

Ponúkame Vám bývanie  v dedinke, ktorá sa pýši rodiskom slávneho maliara Vincenta Hložníka. Keď navštívite okolitú prírodu a prejdete sa po novovybudovanom turistickom chodníku ku kaplnke Valchová, pochopíte, prečo Vincent Hložník nachádzal svoje prvotné impulzy tvoriť práve vo svojom rodisku. Príroda je tam očarujúca, vodné toky zlievajúce sa do Váhu pôsobia ako tepny skutočného života. Pohľadom na ne človek  nachádza pokoj na duši, uniká z každodenného behu života  do sveta skutočných hodnôt.

Obec Svederník sa nachádza 10 km severozápadne od Žiliny na ceste spájajúcej krajské mesto s okresným mestom Bytča. Geografické umiestnenie obce ju predurčuje byť spádovou obcou. Tento predpoklad potvrdzujú základné občianske služby prístupné občanom, a to predovšetkým obecný úrad, obchodné stredisko COOP JEDNOTA, ďalšie tri menšie predajne potravín, pohostinstvo, materská škola, súkromná spojená škola a iné. Ekonomickými subjektmi pôsobiacimi v obci je roľnícke družstvo, podnikateľský subjekt zaoberajúci sa spracovávaním kapusty a podnikateľský subjekt zameraný na pestovanie okresných drevín.  

Vyššie definované predpoklady blízkosti sviežej považskej prírody, perspektívnej lokality a celkovej kvality životných podmienok občanov obce Svederník, boli základnými motívmi, ktoré boli nosnými pre rozhodnutie spoločnosti BEL-HOUSE, a.s., pokračovať, po úspešných projektoch IBV Vlková – Park Panoráma (okres Kežmarok), IBV Šenkvice – Stráň Sv. Urbana (okres Pezinok) a IBV Viničné – Biela Labuť (okres Pezinok), ďalším projektom výstavby infraštruktúry pre budúce stavebné pozemky práve v obci Svederník, pričom okrem samotného projektu, sa spoločnosť BEL-HOUSE, a.s. rozhodla finančne podporiť v spolupráci s obcou aj realizáciu ďalších stavebných objektov v obci, ktoré budú slúžiť nielen budúcim majiteľom stavebných pozemkov v rámci IBV Svederník – Lipová alej, ale aj pre doterajších občanov obce. Príkladom môžeme uviesť vybudovanie chodníka pre peších od územia projektu do centra obce, podporu rekonštrukcie obecného úradu a materskej škôlky, vybudovanie viacúčelového športového ihriska a mostného prepojenia spájajúceho obec s uvedeným športovým strediskom a v neposlednom rade vybudovanie čističky odpadových vôd, ktorá bude slúžiť nielen pre potreby rodinných domov záujmového územia, ale aj pre staré časti obce.

V rámci samotného projektu, je pre investora samozrejmosťou, že stavebné pozemky sú vybavené úplnou infraštruktúrou, a teda vodovodnou prípojkou vrátane vodomernej šachty, dažďovou a kanalizačnou prípojkou, elektrickou a plynovou prípojkou, optickou sieťou, asfaltovou komunikáciou ústiacou samostatnými vstupmi na jednotlivé stavebné pozemky, chodníkmi pre peších a štýlovým verejným osvetlením, ktoré sa osvedčilo v rámci predchádzajúcich realizovaných projektov. Samotné územie projektu je napojené na cestu II. triedy križovatkou tvaru „T“ spĺňajúcou najmodernejšie štandardy kladené na takýto druh dopravných stavieb. Stavebné pozemky určené na predaj klientom sú vo vzťahu k priľahlej komunikácii II. triedy umiestnené najbližšie vo vzdialenosti až 30 metrov, pričom navyše v tomto nadštandardnom hraničnom pásme sú vysadené stromy a kríky, čím dochádza k vytvoreniu zelenej bariéry chrániacej súkromie rodinných domov. Zaujímavosťou projektu je cyklistický chodník, ktorý sa vinie priečne cez celé územie projektu, pričom okrem bezpečného miesta pre šantenie Vašich detí, tvorí dominantu celého územia projektu, kde výsadba lipových stromov je prameňom mena projektu - Lipová alej, projektu, ktorý ma byť skutočnou zmenou k lepšiemu v rámci ponímania kvality spôsobu života v našich regiónoch, a to najmä v porovnaní s tým, načo sme boli doteraz zvyknutí.    

 

Projekt Lipová alej vám ponúka novovybudovanú dedinku, množstvo zelene, miesto na oddych a v prvom rade najmä pocit skutočného domova s vôňou nádherných lipových kvetov.

Budeme veľmi radi, ak prijmite pozvanie na šálku pravého lipového čaju....

Galéria


B 50 B 34 B 35 B 36 B 37 B 38 B 39 B 40 B 41 B 42 B 43 B 49 B 48 B 47 B 46 B 45 B 44 B 51 B 52 B 53 B 54 B 55 B 56 B 57 B 63 B 62 B 61 B 60 B 59 B 58 B 64 B 65 B 66 B 67 B 68 B 33 B 32 B 31 B 30 B 29 B 27 B 28 C 1 C 2 C 3 C 4 C 6 C 7 C 24 C 23 C 22 C 21 C 20 C 19 C 18 C 17 C 16 C 13 C 14 C 15 C 11 C 12 C 10 C 9 C 8 C 5 C 25 C 26 C 27 C 28 C 29 C 30 C 36 C 35 C 34 C 33 C 32 C 31 D 24 D 18 D 12 D 6 D 1 D 2 D 3 D 4 D 5 D 19 D 20 D 21 D 22 D 23 D 13 D 14 D 15 D 16 D 17 D 7 D 8 D 9 D 10 D 11 D 49 D 43 D 37 D 36 D 48 D 47 D 46 D 45 D 44 D 30 D 38 D 39 D 40 D 41 D 42 D 31 D 32 D 33 D 34 D 35 D 29 D 28 D 27 D 26 D 25 B 26 B 25 B 24 B 10 B 9 B 8 B 17 B 16 B 18 B 19 B 20 B 21 B 22 B 23 B 15 B 14 B 13 B 12 B 11 B 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 6 B 7 A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A 11 A 12 A 13 A 14 A 15 A 18 A 23 A 24 A 25 A 17 A 22 A 21 A 20 A 16 A 19 A 26 A 27 A 28 A 29 A 30 A 31 A 32 A 33 A 34

Pozemok A13 - 734/16

Pozemok B60 - 734/152

Pozemok B61 - 734/153

Pozemok B67 - 734/264, 734/265, 734/274

Pozemok B68 - 734/266, 734/267, 734/275

Pozemok C1 - 734/248

Pozemok C2 - 734/249

Pozemok C3 - 734/250

Pozemok C4 - 734/251

Pozemok C5 - 734/252

Pozemok C8 - 734/247

Pozemok C9 - 734/246

Pozemok C10 - 734/245

Pozemok C11 - 734/243

Pozemok C12 - 734/244

Pozemok C13 - 734/242

Pozemok C14 - 734/241

Pozemok C15 - 734/240

Pozemok C16 - 734/236

Pozemok C17 - 734/237

Pozemok C18 - 734/238

Pozemok C19 - 734/239

Pozemok C20 - 734/235

Pozemok C21 - 734/234

Pozemok C22 - 734/233

Pozemok C23 - 734/232

Pozemok C24 - 734/231

Pozemok C26 - 734/227

Pozemok C27 - 734/228

Pozemok C28 - 734/229

Pozemok C29 - 734/229

Pozemok C31 - 734/225

Pozemok C32 - 734/224

Pozemok C33 - 734/223

Pozemok C34 - 734/225

Pozemok C35 - 734/221

Pozemok C36 - 734/256

Pozemok D1 - 734/216

Pozemok D2 - 734/217

Pozemok D3 - 734/218

Pozemok D4 - 734/219

Pozemok D5 - 734/220

Pozemok D6 - 734/257

Pozemok D7 - 734/215

Pozemok D8 - 734/214

Pozemok D9 - 734/215

Pozemok D10 - 734/216

Pozemok D11 - 734/217

Pozemok D12 - 734/258

Pozemok D13 - 734/206

Pozemok D14 - 734/207

Pozemok D15 - 734/208

Pozemok D16 - 734/209

Pozemok D17 - 734/210

Pozemok D18 - 734/259

Pozemok D19 - 734/205

Pozemok D20 - 734/204

Pozemok D21 - 734/203

Pozemok D22 - 734/202

Pozemok D23 - 734/201

Pozemok D24 - 734/260

Pozemok D25 - 734/196

Pozemok D26 - 734/197

Pozemok D27 - 734/198

Pozemok D28 - 734/199

Pozemok D29 - 734/200

Pozemok D30 - 734/261

Pozemok D31 - 734/195

Pozemok D32 - 734/194

Pozemok D33 - 734/193

Pozemok D34 - 734/192

Pozemok D35 - 734/191

Pozemok D36 - 734/190

Pozemok D37 - 734/189

Pozemok D38 - 734/183

Pozemok D39 - 734/184

Pozemok D40 - 734/185

Pozemok D41 - 734/186

Pozemok D42 - 734/187

Pozemok D43 - 734/188

Pozemok D44 - 734/182

Pozemok D45 - 734/181

Pozemok D46 - 734/180

Pozemok D47 - 734/179

Pozemok D48 - 734/178

Pozemok D49 - 734/177

Interné označenieParcelné číslo v katastriVeľkosťCelková cenaStavDetail pozemku
A 1  734/13  723   Predaný
A 2  734/12  585   Predaný
A 3  734/11  585   Predaný
A 4  734/10  585   Predaný
A 5  734/9  664   Predaný
A 6  734/8  679   Predaný
A 7  734/7  600   Predaný
A 8  734/6  757   Predaný
A 9  734/20  792   Predaný
A 10  734/19  589   Predaný
A 11  734/18  590   Predaný
  734/116 100   Predaný
A 12  734/17  595   Predaný
A 13  734/16  541 Predaný
A 14  734/15  590   Predaný
A 15  734/14  621   Predaný
A 16  734/29  797   Predaný
A 17  734/25  598   Predaný
A 18  734/23  544   Predaný
A 19  734/30  605   Predaný
A 20  734/28  608   Predaný
A 21  734/27  610   Predaný
A 22  734/26  595   Predaný
A 23  734/24  542   Predaný
A 24  734/22  610   Predaný
A 25  734/21  624   Predaný
A 26  734/38  637   Predaný
A 27  734/39  452   Predaný
A 28  734/37  499   Predaný
A 29  734/36  492   Predaný
A 30  734/35  492   Predaný
A 31  734/34  492   Predaný
A 32  734/33  492   Predaný
A 33  734/32  492   Predaný
  734/94 92   Predaný
A 34  734/31  699   Predaný
B 1 734/53 475   Predaný
B 2 734/54 400   Predaný
B 3 734/55 492   Predaný
B 4 734/56 492   Predaný
B 5 734/57 492   Predaný
B 6 734/58 492   Predaný
B 7 734/59 513   Predaný
B 8 734/80 604   Predaný
B 9 734/81 574   Predaný
B 10 734/82 573   Predaný
B 11 734/65 492   Predaný
B 12 734/64 450   Predaný
B 13 734/63 724   Predaný
B 14 734/62 650   Predaný
B 15 734/61 650   Predaný
B 16 734/60 792   Predaný
B 17 734/66 397   Predaný
B 18 734/67 492   Predaný
B 19 734/68 492   Predaný
B 20 734/69 493   Predaný
B 21 734/70 492   Predaný
B 22 734/71 505   Predaný
B 23 734/72 493   Predaný
B 24 734/83 603   Predaný
B 25 734/84 780   Predaný
B 26 734/86 548   Predaný
B 27 734/79 504   Predaný
B 28 734/78 492   Predaný
B 29 734/77 492   Predaný
B 30 734/76 492   Predaný
B 31 734/75 492   Predaný
  734/109 100   Predaný
B 32 734/74 492   Predaný
  734/100 100   Predaný
B 33 734/73 594   Predaný
B 34 734/129 620   Predaný
B 35 734/130 451   Predaný
B 36 734/131 452   Predaný
B 37 734/132 552   Predaný
B 38 734/133 452   Predaný
  734/162 100   Predaný
B 39 734/134 552   Predaný
B 40 734/135 567   Predaný
B 41 734/161 659   Predaný
B 42 734/160 605   Predaný
B 43 734/158 599   Predaný
B 44 734/136 617   Predaný
B 45 734/137 600   Predaný
B 46 734/138 600   Predaný
B 47 734/139 600   Predaný
B 48 734/140, 297 700   Predaný
B 49 734/141 620   Predaný
B 50 734/142 692   Predaný
B 51 734/143 649   Predaný
B 52 734/144 600   Predaný
B 53 734/145 500   Predaný
B 54 734/146 600   Predaný
B 55 734/147 600   Predaný
B 56 734/148 600   Predaný
B 57 734/149 593   Predaný
B 58 734/150 524   Predaný
B 59 734/151 525   Predaný
B 60 734/152 525 Predaný
B 61 734/153 529 Predaný
B 62 734/154 525   Predaný
B 63 734/155 459   Predaný
B 64 734/156 564   Predaný
B 65 734/157 508   Predaný
B 66 734/263 510   Predaný
B 67 734/264,274,265 523 Predaný
B 68 734/266,275,267 586 Predaný
C 1 734/248 853 Predaný
C 2 734/249 574 Predaný
C 3 734/250 502 Predaný
C 4 734/251 390 Predaný
C 5 734/252 423 Predaný
C 6 734/253 498 Predaný
C 7 734/254 498 Predaný
C 8 734/247 920 Predaný
C 9 734/246 816 Predaný
C 10 734/245 814 Predaný
C 11 734/243 762 Predaný
C 12 734/244 449 Predaný
C 13 734/242 621 Predaný
C 14 734/241 539 Predaný
C 15 734/240 541 Predaný
C 16 734/236 653 Predaný
C 17 734/237 539 Predaný
C 18 734/238 539 Predaný
C 19 734/239 541 Predaný
C 20 734/235 580 Predaný
C 21 734/234 487 Predaný
C 22 734/233 495 Predaný
C 23 734/232 495 Predaný
C 24 734/231 497 Predaný
C 25 734/226 570 Predaný
C 26 734/227 485 Predaný
C 27 734/228 495 Predaný
C 28 734/229 495 Predaný
C 29 734/230 497 Predaný
C 30 734/255 498   Predaný
C 31 734/225 579 Predaný
C 32 734/224 487 Predaný
C 33 734/223 495 Predaný
C 34 734/222 495 Predaný
C 35 734/221 497 Predaný
C 36 734/256 499 Predaný
D 1 734/216 569 Predaný
D 2 734/217 485 Predaný
D 3 734/218 495 Predaný
D 4 734/219 495 Predaný
D 5 734/220 497 Predaný
D 6 734/257 658 Predaný
D 7 734/215 579 Predaný
D 8 734/214 487 Predaný
D 9 734/213 495 Predaný
D 10 734/212 495 Predaný
D 11 734/211 496 Predaný
D 12 734/258 483 Predaný
D 13 734/206 569 Predaný
D 14 734/207 485 Predaný
D 15 734/208 496 Predaný
D 16 734/209 494 Predaný
D 17 734/210 496 Predaný
D 18 734/259 500 Predaný
D 19 734/205 579 Predaný
D 20 734/204 487 Predaný
D 21 734/203 495 Predaný
D 22 734/202 495 Predaný
D 23 734/201 495 Predaný
D 24 734/260 501 Predaný
D 25 734/196 568 Predaný
D 26 734/197 485 Predaný
D 27 734/198 495 Predaný
D 28 734/199 495 Predaný
D 29 734/200 495 Predaný
D 30 734/261 497 Predaný
D 31 734/195 578 Predaný
D 32 734/194 487 Predaný
D 33 734/193 495 Predaný
D 34 734/192 495 Predaný
D 35 734/191 495 Predaný
D 36 734/190 505 Predaný
D 37 734/183 567 Predaný
D 38 734/184 485 Predaný
D 39 734/185 495 Predaný
D 40 734/186 495 Predaný
D 41 734/187 495 Predaný
D 42 734/189 503 Predaný
D 43 734/188 501 Predaný
D 44 734/182 513 Predaný
D 45 734/181 497 Predaný
D 46 734/180 568 Predaný
D 47 734/179 620 Predaný
D 48 734/178 900 Predaný
D 49 734/177 882 Predaný
Aký je súčet 5 a 1?