Zohor

Zohor - okres Malacky
Počet pozemkov: 83

Panoráma park vlková

Vlková - okres Kežmarok
Počet pozemkov: 180

Lipová Alej Svederník

Svederník - okres Žilina
PREDANÉ

BIELA LABUŤ VINIČNÉ

Viničné - okres Pezinok
PREDANÉ

O nás a našich projektoch

BEL-HOUSE, a.s.


Spoločnosť BEL-HOUSE, a.s. vznikla vo februári 2006 ako dcérska spoločnosť belgickej firmy IMWO INVEST NV, ktorá má 50-ročnú skúsenosť na investičnom a developérskom trhu v Belgicku a vo Francúzsku. Produkt, ktorý prinášame na slovenský trh, je stavebný pozemok vybavený kompletnými inžinierskymi sieťami s napojením na verejné dopravné komunikácie. Naším hlavným poslaním je vytvorenie projektu, ktorý je prínosom nielen pre nových obyvateľov, ale aj pre samotnú obec či mesto. Na základe výbornej spolupráce s obcou a mestom, sa nám podarilo napríklad zrekonštruovať obecný úrad, materskú škôlku, vybudovať futbalové ihrisko, oddychovú zónu plnú zelene, vytvoriť chýbajúci chodník v obci alebo dobudovať cyklistický chodník.

 

Tvoríme skutočný domov...  aj vďaka Vám.

Tím spoločnosti BEL-HOUSE, a.s.

Štandard našich projektov je nadštandard

INŽINIERSKÉ SIETE

INŽINIERSKÉ SIETE

Vybavenosť inžinierskych sietí, vždy v individuálnej skladbe parametrov pre jednotlivé projekty, v sebe zahŕňa v prvom rade rozvody týchto sietí (rozvod vody, rozvody nízkeho napätia s trafostanicami, rozvody plynu, splaškovú kanalizáciu, dažďovú kanalizáciu), ktoré sú uložené výhradne v tzv. verejných plochách, ktoré po ukončení jednotlivých projektov, resp. predaji stavebných parciel, na základe zmluvy o budúcej kúpnej zmluve prechádzajú do majetku samosprávy, a v druhom rade samotné prípojky jednotlivých inžinierskych sietí ukončené na hranici, prípadne vnútri samotných stavebných parciel (vodovodná prípojka, prípojka nízkeho napätia, prípojka plynu /v prípade projektu Vlková bez prípojok plynu – klient si na vlastné náklady môže vybudovať prípojku plynu z rozvodov plynu, ktoré sú uložené vo všetkých uliciach tohto projektu/, prípojka splaškovej kanalizácie). V projekte Vlková je možnosť napojenia sa na vzduchom šírené internetové pripojenie – vysielač je na hranici projektu, v ostatných projektoch je možnosť napojenia sa priamo na optickú sieť dotiahnutú k jednotlivým stavebným parcelám. Štandardne sú prevádzkovateľmi dotknutých základných médií (voda, elektrina, plyn) celoslovenskí prevádzkovatelia týchto sietí (voda: Podtatranská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s., resp. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., resp. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.; elektrina: Východoslovenská distribučná, a.s., resp. Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., resp. Západoslovenská distribučná, a.s.; plyn: SPP – Distribúcia, a.s.).

čítať viac

KOMUNIKÁCIE A CHODNÍKY

KOMUNIKÁCIE A CHODNÍKY

Cestné komunikačné telesa sú výhradne z povrchom z asfaltobetónu, chodníky a vjazdy na jednotlivé stavebné pozemky (pri projekte Vlková nie sú vybudované samostatné vjazdy z miestnej komunikácie) sú z povrchom zo zámkovej dlažby. Každý projekt má križovatkové napojenie na v okolí prebiehajúcu štátnu komunikáciu (cesta II. alebo III. triedy). Samotná doprava vnútri projektu je realizovaná po miestnych obslužných komunikáciách, ktorých súčasťou je cestné teleso z povrchom z asfaltobetónu, jednostranný alebo obojstranný chodník z povrchom zo zámkovej dlažby a zelené pásy, v ktorých sú skoro výhradne uložené rozvody inžinierskych sietí. V zelených pásoch je realizovaná výsadba travín, krovín a okrasných drevín.

čítať viac

VEREJNÉ OSVETLENIE

VEREJNÉ OSVETLENIE

Spoločným charakteristickým prvkom jednotlivých projektov developerskej skupiny BEL-HOUSE, a.s. je rustikálne verejné osvetlenie od firmy ROSA. Od roku 2015 sú nahradené pôvodné sodíkové výbojky modernými LED zdrojmi, ktoré majú zvýšenú svietivosť a sú výrazne úspornejšie oproti pôvodným zdrojom.  Konštrukcia svietidlá pozostáva z hliníkových profilov a plechov s vynikajúcimi tepelno-technickými vlastnosťami a tepelnou vodivosťou (>200W/mK). V pouličných svietidlách verejného osvetlenia je možné nastaviť uhol  sklonu (+ 15 ° až - 15).

čítať viac

Aktuality

18
Jan
2017

ČOSKORO NOVÉ STAVEBNÉ POZEMKY V ZOHORE

Projekt | Zohor

Spoločnosť BEL-HOUSE, a.s. začala v septembri 2017 realizáciu stavby „IBV Zohor, I.- II. etapa“. Tento stavebný projekt je realizáciou 83 stavebných parciel napojených na základné dopravné stavby a inžinierske siete.

10
Dec
2016

Posledná IV. Etapa pripravená na realizáciu

Projekt | Lipová alej Svederník

Posledná IV. Etapa pripravená na stavebnú realizáciu. Predaj posledných voľných stavebných pozemkov v III. etape.

24
Nov
2016

Predaný 100-tý stavebný pozemok

Projekt | Panorama Park Vlková

Predaný 100-tý stavebný pozemok. Ďalších 80 stavebných pozemkov pripravených na predaj.

Aký je súčet 1 a 8?