• Obec Zohor sa nachádza v južnej časti Záhorskej nížiny, 26 km severozápadne od Bratislavy pod úpätím Malých Karpát.

Zohor

STAVEBNÉ POZEMKY
ZOHOR

Všetky
pozemky
rezervované

O projekte

Obec Zohor sa nachádza v južnej časti Záhorskej nížiny, 26 km severozápadne od Bratislavy pod úpätím Malých Karpát. Najvýznamnejšími tokmi v katastrálnom území obce sú Zohorský potok a Suchý potok, umelé kanály Malina a Zohorský kanál. Algoritmom dopravnej infraštruktúry je prioritne napojenie na diaľnicu D2 s 15 minútovým dojazdom do hlavného mesta. Alternatívnu dopravnú spojnicu tvorí cesta III. triedy s napojením na trase Stupava – Vysoká pri Morave.

Obec Zohor je dynamicky rozvíjajúcou sa obcou s plnou vybavenosťou, čo sa týka služieb a obchodu. Obec ponúka svojim obyvateľom predškolské zariadenie a deväťročnú základnú školu; vybavenosť dopĺňajú kultúrne a športové priestory s možnosťou slušného kultúrneho a športového vyžitia.

Spoločnosť BEL-HOUSE, a.s. sa svojim investičným projektom rozhodla zaplniť chýbajúci fenomén v obci, a to enormný dopyt po voľných stavebných pozemkoch. Investor svoj zámer realizuje severne od zastavanej časti obce a západne od cesty č. III/1107. Aktuálne v záujmovom území prebieha realizácia základných inžinierskych sietí, na ktoré nadviaže výstavba dopravnej infraštruktúry, kde nosnými prvkami bude kruhová križovatka ako bod napojenia obytnej zóny na cestu č. III/1107 a miestne komunikácie s chodníkmi s predpokladom rozšírenia ďalej západne od dnes realizovanej stavebnej činnosti, kde investor tiež je vlastníkom nadväzujúcej plochy, ktorá je dnes ešte určená na poľnohospodársku činnosť, ale je prioritným záujmom investora, aby presvedčil obec Zohor, že je aj v jej záujme nadviazať urbanistický na zamýšľaný koncept rozvoja v tejto časti katastrálneho územia obce Zohor.

Dnes realizovaný stavebný zámer pozostáva z prípravy 83 stavebných parciel napojených na základné dopravné stavby a inžinierske siete. Súčasťou infraštruktúry budú okrem kruhovej križovatky, miestnych komunikácii s povrchom z asfaltobetónu, chodníkov zo zámkovej dlažby a zelených plôch, aj jednotlivé rozvody inžinierskych sietí (rozvod vody, rozvod plynu, splašková kanalizácia, rozvody nízkeho napätia, dažďová kanalizácia). Predpokladaný najneskorší termín dokončenia výstavby je do 31.8.2018.

Galéria


30 29 47 46 45 44 43 42 71 61 32 33 34 35 36 37 38 39 40 17 41 7 64 81 69 63 80 70 62 79 78 72 73 77 76 74 60 59 56 55 53 52 54 51 50 49 92 91 98 103 102 99 90 89 100 101 16 15 14 88 87 86 85 84 83 67 66 65 82 68 8 31 107 6 94 95 5 106 105 96 93 97 104

Pozemok 5 - 349/58

Interné označenieParcelné   číslo KN-CVeľkosťCena s DPHStav
A1 21643/42 558 50 220,00 € Rezervovaný
A2 21643/43 558 50 220,00 € Rezervovaný
A3 21643/44 558 50 220,00 € Rezervovaný
A4 21643/45 542 48 780,00 € Rezervovaný
A5 21643/46 542 48 780,00 € Rezervovaný
A6 21643/47 542 48 780,00 € Rezervovaný
A7 21643/29 557 50 130,00 € Rezervovaný
A8 21643/30 541 48 690,00 € Rezervovaný
A9 21643/49 557 50 130,00 € Rezervovaný
A10 21643/83 500 45 000,00 € Rezervovaný
A11 21643/82 520 46 800,00 € Rezervovaný
A12 21643/81 520 46 800,00 € Rezervovaný
A13 21643/80 520 46 800,00 € Rezervovaný
A14 21643/79 520 46 800,00 € Rezervovaný
A15 21643/78 520 46 800,00 € Rezervovaný
A16 21643/77 520 46 800,00 € Rezervovaný
A17 21643/76 512 46 080,00 € Rezervovaný
A18 21643/67 500 45 000,00 € Rezervovaný
A19 21643/68 520 46 800,00 € Rezervovaný
A20 21643/69 520 46 800,00 € Rezervovaný
A21 21643/70 520 46 800,00 € Rezervovaný
A22 21643/71 520 46 800,00 € Rezervovaný
A23 21643/72 531 47 790,00 € Rezervovaný
A24 21643/73 505 45 450,00 € Rezervovaný
A25 21643/74 494 44 460,00 € Rezervovaný
A26 21643/66 500 45 000,00 € Rezervovaný
A27 21643/65 520 46 800,00 € Rezervovaný
A28 21643/64 520 46 800,00 € Rezervovaný
A29 21643/63 520 46 800,00 € Rezervovaný
A30 21643/62 520 46 800,00 € Rezervovaný
A31 21643/61 528 47 520,00 € Rezervovaný
A32 21643/60 603 54 270,00 € Rezervovaný
A33 21643/59 608 54 720,00 € Rezervovaný
A34 21643/50 689 62 010,00 € Rezervovaný
A35 21643/51 540 48 600,00 € Rezervovaný
A36 21643/52 540 48 600,00 € Rezervovaný
A37 21643/53 540 48 600,00 € Rezervovaný
A38 21643/54 540 48 600,00 € Rezervovaný
A39 21643/55 539 48 510,00 € Rezervovaný
A40 21643/56 539 48 510,00 € Rezervovaný
B1 21643/41 558 50 220,00 € Rezervovaný
B2 21643/17 558 50 220,00 € Rezervovaný
B3 21643/40 557 50 130,00 € Rezervovaný
B4 21643/39 557 50 130,00 € Rezervovaný
B5 21643/38 557 50 130,00 € Rezervovaný
B6 21643/37 557 50 130,00 € Rezervovaný
B7 21643/36 557 50 130,00 € Rezervovaný
B8 21643/35 557 50 130,00 € Rezervovaný
B9 21643/34 557 50 130,00 € Rezervovaný
B10 21643/33 549 49 410,00 € Rezervovaný
B11 21643/32 533 47 970,00 € Rezervovaný
B12 21643/31 515 46 350,00 € Rezervovaný
B13 21643/8 632 56 880,00 € Rezervovaný
B14 21643/84 554 49 860,00 € Rezervovaný
B15 21643/16 547 49 230,00 € Rezervovaný
B16 21643/101 502 45 180,00 € Rezervovaný
B17 21643/102 504 45 360,00 € Rezervovaný
B18 21643/103 504 45 360,00 € Rezervovaný
B19 21643/104 504 45 360,00 € Rezervovaný
B20 21643/105 528 47 520,00 € Rezervovaný
B21 21643/106 528 47 520,00 € Rezervovaný
B22 21643/107 525 47 250,00 € Rezervovaný
B23 21643/7 503 45 270,00 € Rezervovaný
B24 21643/85 528 47 520,00 € Rezervovaný
B25 21643/15 528 47 520,00 € Rezervovaný
B26 21643/100 504 45 360,00 € Rezervovaný
B27 21643/99 504 45 360,00 € Rezervovaný
B28 21643/98 504 45 360,00 € Rezervovaný
B29 21643/97 528 47 520,00 € Rezervovaný
B30 21643/96 504 45 360,00 € Rezervovaný
B31 21643/95 510 45 900,00 € Rezervovaný
B32 21643/6 618 55 620,00 € Rezervovaný
B33 21643/86 528 47 520,00 € Rezervovaný
B34 21643/14 528 47 520,00 € Rezervovaný
B35 21643/87 528 47 520,00 € Rezervovaný
B36 21643/88 528 47 520,00 € Rezervovaný
B37 21643/89 503 45 270,00 € Rezervovaný
B38 21643/90 504 45 360,00 € Rezervovaný
B39 21643/91 504 45 360,00 € Rezervovaný
B40 21643/92 504 45 360,00 € Rezervovaný
B41 21643/93 528 47 520,00 € Rezervovaný
B42 21643/94 513 46 170,00 € Rezervovaný
B43 21643/5 621 55 890,00 € Rezervovaný
 
Prosím pripočítajte k 9 číslo 4.